0909 285 363
Máy tuần tra GS6000F

Máy tuần tra bảo vệ GS6000F :

-Máy tuần tra bảo vệ, Máy tuần tra bảo vệ MITA GS6000E, Máy tuần tra bảo vệ MITA GS6000C, MITA GS9000E, MITA GS9800E , Máy tuần tra bảo vệ GS6000E, Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C, Máy tuần tra bảo vệ GS6000F, GS6000B , GS6000…..

-Máy công tuần tra, hay còn gọi là máy tuần tra bảo vệ, máy tuần tra bảo vệ chức năng của nó cũng giống như một máy chấm công thông thường. Nó giúp cho người quản lý kiểm soát được nhân viên của mình có đi tuần tra hay không ( đi qua các vị trí được yêu cầu tuần tra), thời gian đi qua các vị trí đó, đánh giá nhân viên bảo vệ một cách chính xác, công bằng nhất. Có Phần mềm làm cơ sở dữ liệu để chấm công, làm lương cho nhân viên, cũng như đảm bảo các yêu cầu của khách hàng về mặc an ninh,tránh lười trong lúc tuần tra.

Tính năng & Thông số

- Máy tuần tra bảo vệ đều có pin sạc nhanh ( 2-3h ) nên có thể di chuyển dễ dàng.

- Có 10 nút cảm ứng đều được gắn chíp bên trong để khi gặp máy tuần tra sẽ nhận tín hiệu.

- Máy tuần tra có thể gắn nhiều nút cảm ứng cho nhiều vị trí

- Máy tuần tra bảo vệ được nhân viên bảo vệ cầm đi tuần tra, và đi qua các điểm có gắn nút tuần tra ( nút cảm ứng) đó và sẽ chấm vào các nút đó ( Máy tuần tra báo rung & sáng đèn ) là máy tuần tra đó có ghi các nút tuần tra vào rồi, đồng thời là ghi thời gian nhân viên đó tuần tra ở vị trí đó.