Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3.650.826
Số người đang xem:  52
0909 285 363
Phần mềm

1.Phần Mềm Motorola : Motorola GP338, Motorola GP960Plus, Motorola GP368Plus, Motorola GP3588Plus, Motorola GP7500, Motorola GP900Plus, Motorola GP3507, Motorola GP320, Motorola GP399, Motorola GP6688, Motorola GP920, Motorola GP800, Motorola GP728, Motorola GP4288, Motorola GP344, Motorola GP588

Motorola CP318, Motorola CP839, Motorola CP360, Motorola CP1690,Motorola CP1880, Motorola CP288, Motorola CP8600, Motorola CP180

Motorola MT918, Motorola MT268, Motorola MT300, Motorola MT920, Motorola MT308

2.Phần Mềm Kenwood : Kenwood TK2107, Kenwood TK2207, Kenwood TK2317,Kenwood TK308, Kenwood TK2407, Kenwood TK2000,Kenwood TK3000,Kenwood TK-P701,Kenwood TK1000,Kenwood TK3368,Kenwood TK3209, Kenwood TK720, Kenwood TK3320, Kenwood TK568, Kenwood TK318, Kenwood TK3206, Kenwood TK307, Kenwood TK3340

Kenwood TM281, Kenwood TK7302H

3.Phần Mềm Icom : Icom IC-V80, Icom IC82, Icom IC-F1000, Icom IC-F2000, Icom IC3003, Icom IC-F4003, Icom IC86, Icom IC, Icom IC-F4103D, Icom IC-V88

4.Phần Mềm Baofeng Baofeng BF666S, Baofeng BF888S, Baofeng BF-UV6, Baofeng BF668, Baofeng BF777S, Baofeng BF800S, Baofeng BF-UV5R, Baofeng BF-UV66, Baofeng BF-T1

5.Phần Mềm KBC : KBC-PT168, KBC-PT186, KBC-PT3000, KBC-PT5000, KBC-PT196, KBC-PT2000, KBC PT-U100, KBC PT2500, KBC-PT3500

6.Phần Mềm Yanton : Yanton-T258, Yanton-T518, Yanton-T688, Yanton-T320

7.Phần Mềm SMP : SMP 418, Clarigo 418

8.Phần Mềm Hyt : Hyt TC508, Hyt TC320, Hyt TC518, Hyt TC610, Hyt TC446s

9.Phần Mềm Alinco :  Alinco DJ-VX11, Alinco DJ-VX41, Alinco DJ-A11, Alinco DJ-A41

10.Phần Mềm Kirisun :  Kirisun PT3600, Kirisun PT300, Kirisun PT3300